Het eilandleven van de Hoeksche Waard vind je zeker terug in het grote aantal culturele verenigingen die het rijk is. Samenwerken en met elkaar bezig zijn, is de gezamenlijke kracht van  muziekverenigingen, koren, toneelgezelschappen en kunstenaarskringen. Ook de geschiedenis van de Hoeksche Waard wordt bewaakt en gekoesterd door de verschillende historische verenigingen, die zich inzetten om de waarde van het gebied vast te leggen voor volgende generaties.

Monumenten

Verspreid over de Hoeksche Waard zijn er vele monumenten te ontdekken, waaronder 169 rijksmonumenten. Ze zijn tenminste 50 jaar oud en van nationaal belang vanwege hun schoonheid, betekenis voor de wetenschap en/of cultuurhistorische waarde.

Alle monumenten

Musea

De Hoeksche Waard is rijk aan diverse musea, elk met een eigen, interessante collectie. 

Ontdek meer musea

Kerken

In de Hoeksche Waard zijn vele kerken te vinden, waarvan vele nog in gebruik zijn. Er zijn o.a. Christelijke Gereformeerde, Hervormde, Gereformeerde en Evangelische kerken. 

Meer kerken

Molens

De Hoeksche Waard telt twaalf authentieke windmolens. Bij de meeste molens ben je op zaterdag welkom om met eigen ogen te zien hoe de wentelwieken het maalmechanisme in gang zetten. Je ziet ze alle twaalf als je op de fiets de speciale molenroute volgt. 

Bezoek onze molens

Ontdek en bewonder