Historische Vereninging Oud-Beijerland

Het doel van de vereniging is het wekken en onderhouden van de belangstelling voor de geschiedenis van Oud-Beijerland, alsmede het verrichten van historisch onderzoek om zo gezamenlijk te komen tot waardevolle uitgaven.

Het Historisch Informatiepunt bevindt zich in de bibliotheek van Oud-Beijerland, in het Oude Raadhuis. Het HIP is elke 2e en 4e dinsdag van de maand open van 14.00 tot 16.00 uur.

Locatie