Koor De Eilanders heeft zich tot doel gesteld om met een groep van circa 50 dames en heren plezier te beleven aan het zingen van het Hollandse lied, aangevuld met anderstalige muziek uit zeventiger- en tachtiger jaren.

Locatie