SVW bevrachtingen B.V.is een bevrachting en expeditiekantoor wat bemiddelt in voornamelijk binnenlands zeecontainer vervoer.

Locatie