Bats & Birds is ecologisch dienstverlener en producent van verblijven of oplossingen voor (beschermde) diersoorten. Wij zijn gespecialiseerd in de productie en plaatsing van nestkasten voor vleermuis, gierzwaluw, huismus of marterachtigen. Maar denk ook aan insectenhotels, faunaschermen en producten voor het “ongeschikt” maken van gebouwen voordat er gerenoveerd of verduurzaamd gaat worden. Naast productie verlenen wij diensten aan ecologen, adviesbureaus, bouwbedrijven, woningbouwcorporaties en gemeenten. 

Locatie