De Oostkant wordt gevormd door grote en kleine dorpen die door eeuwenoude dijken met elkaar zijn verbonden. Vanaf de oever zie je grote schepen op de rivieren, op weg naar de havens van Rotterdam, Dordrecht en verder.