Natuurgebied Oudeland van Strijen

Het Oudeland van Strijen is een weidevogelgebied. In het voorjaar wemelt het er van grutto's, tureluurs en kieviten en 's winters van de brand- en kolganzen. Verder is er een vogelobservatiehut en een gemaal.

Locatie